Covid19: Het FAVV meer dan ooit de eerste lijn om de volksgezondheid te beschermen, de consumenten te informeren en ondersteuning te verlenen aan de voedingssector

Bescherming van de consument blijft voornaamste prioriteit, maar het Agentschap werkt ook samen met betrokken sectoren

Het leven van heel wat Belgen werd helemaal overhoop gegooid sinds de noodzakelijke maatregelen van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus in België tegen te gaan. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bleef niet bij de pakken zitten en zet sinds midden maart resoluut in op het verstrekken van informatie en begeleiding, zowel naar de professionals, als naar de consument. Zo biedt het FAVV onder meer individuele begeleiding aan voedingsbedrijven om de kennis over de allergenenwetgeving op te frissen. Voor consumenten lijst het FAVV concrete tips op om virusvrij te winkelen. Ook op andere vlakken draagt het FAVV zijn steentje bij. Zo werd laboratoriummateriaal van de labo’s ter beschikking gesteld aan laboratoria die COVID testen uitvoeren.

De verschillende controlemissies van het FAVV blijven uiteraard van kracht. Zij hebben als doel om de gezondheid van de consumenten te beschermen. Zo werden er bijvoorbeeld bij grenscontroles van professionele voertuigen de voorbije dagen 23 PV’s opgesteld, vier vrachtwagens verzegeld en meer dan 4450 kg aan levensmiddelen in beslag genomen. De meeste inbreuken werden er vastgesteld tegen de temperatuurvoorschriften.

Maatregelen die de administratie vereenvoudigen voor de getroffen ondernemingen: aangepaste controles

Het FAVV voert in normale omstandigheden 320 controlemissies per dag uit bij handelszaken en bedrijven die actief zijn in de voedselketen. Het controleprogramma van het FAVV werd echter aangepast om rekening te houden met de moeilijke situatie waarmee veel voedingsbedrijven worden geconfronteerd. Maar omdat voedselveiligheid ook in coronatijden prioritair blijft zijn de controleurs nog steeds dagelijks terug te vinden op het terrein. Uiteraard gebeurt dit alles met begrip voor de situatie bij de bezochte bedrijven en met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5m en alle andere voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Dit houdt het veilig voor zowel de ondernemers als voor de medewerkers van het agentschap.

Bovendien heeft het FAVV onmiddellijk enkele versoepelingen doorgevoerd die bedrijven in staat hebben gesteld om snel in te spelen op de maatregelen. Zo kon elk voedingsbedrijf onmiddellijk overschakelen op een leveringsdienst, zonder voorafgaande aanvraag tot toelating bij het FAVV. In normale omstandigheden zouden zulke procedures toch enkele dagen tot weken in beslag nemen en heel wat administratieve handelingen en een zeker kostenplaatje met zich meebrengen.

Controleurs op post!

In samenwerking met politie en douane, die het coronaverkeer bij particulieren controleert, voerde de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV de voorbije dagen grenscontroles uit op het vervoer van voedingsmiddelen. Op vier controledagen werd bij 23 van de 142 (16 %) gecontroleerde voertuigen inbreuken vastgesteld, wat leidde tot de verzegeling van vier lichte vrachtwagens en de inbeslagneming en vernietiging van meer dan 4450 kilogram levensmiddelen (vlees, vis, kaas, …). De meeste inbreuken gebeurden tegen de temperatuurvoorschriften waarbij producten te warm werden vervoerd wat kan leiden tot een infectie of zelfs een voedselvergiftiging bij de consument. Daarnaast werden ook meer dan 8200 geïmporteerde zendingen van levensmiddelen, planten en levende dieren door inspecteurs van het FAVV in verschillende havens en luchthavens onderzocht.

Bepaalde bedrijven of personen maken gebruik van de corona-pandemie om illegale en valse voedingssupplementen online te verkopen. Valse of niet-toegelaten levensmiddelen of voedingssupplementen kunnen een risico vormen voor consumenten, de controleurs van het FAVV spelen een belangrijke rol om deze fraude te bestrijden. Het FAVV onderschepte verschillende postpakketten met voedingssupplementen, deze producten werden verondersteld te “beschermen” tegen Covid-19.

Allergenenwetgeving uitgelegd

De coronaperiode is voor horeca en andere voedingsbedrijven een zeer moeilijke situatie omdat ze bepaalde activiteiten noodgedwongen hebben moeten stopzetten. Deze tijd kan tot op zekere hoogte ook positief worden aangewend. Het FAVV biedt voedings- en horecazaken bijvoorbeeld de mogelijkheid om op individuele basis  alle aspecten te overlopen van de allergenenwetgeving. De communicatie van allergeneninformatie aan de consument is strikt gereguleerd en door gebrek aan tijd of kkennis over de regelgeving wordt ze regelmatig foutief toegepast.

In 2018 was maar liefst 39% van de handelaars niet in staat om hun klanten correct te informeren over allergenen bij onverpakte levensmiddelen (bulkgoederen, gerechten op restaurant of in een food truck enz.) wat kan leiden tot gevaarlijke allergische reacties. Een niet-naleving van de allergenenwetgeving is de belangrijkste oorzaak van ongunstige inspectieresultaten in de distributie- en horecasector. Geïnteresseerde bedrijfsverantwoordelijken kunnen rechtstreeks contact opnemen met de  Lokale Controle-Eenheid van hun regio (http://www.favv.be/professionelen/contact/ ). Er is ook een animatievideo over allergenen voorhanden.

 

Informatie over huisdieren

In België werd een kat besmet door zijn eigenaar die zelf besmet was met COVID19.  Om tegemoet te komen aan heel wat vragen van consumenten die een huisdier hebben, heeft het FAVV de belangrijkste informatie over dit onderwerp op haar website opgelijst. Het risico dat gezelschapsdieren besmet zouden worden door mensen “is veel kleiner dan het risico op een besmetting via menselijke overdacht”, zoals bewezen werd door het Wetenschappelijk Comité dat is ingesteld bij het FAVV. Toch wordt aan Covid-19 patiënten aangeraden om de basismaatregelen van hygiëne te handhaven in het geval van contact met hun huisdier.

Het FAVV wenst te benadrukken dat mensen hun huisdier zeker niet mogen wassen met ontsmettingsmiddelen of andere producten zoals alcoholgel, alcohol of bleekwater, want dit kan brandwonden of vergiftiging bij het huisdier veroorzaken.

Tips om veilig te winkelen

Sommige consumenten voelen zich niet veilig als ze gaan winkelen in de supermarkt. De beste bescherming is nog steeds het respecteren van de social distancing van minimaal 1,5m en niet naar de winkel gaan als je je wat ziekjes voelt. Het risico op infectie door contact met producten, verpakkingen of andere oppervlakken is klein, maar het is wel mogelijk dat het virus hierop kort aanwezig is. Het is dus belangrijk dat men enkel aanraakt wat men echt nodig heeft, zeker indien het onverpakte levensmiddelen betreft. Regelmatig en grondig de handen wassen blijft de boodschap. In ieder geval is het zinvol om voor en onmiddellijk na de boodschappen de handen te wassen.

De belangrijkste tips over het coronavirus heeft het FAVV samengevat in volgende infographic en op de website.

 

Het FAVV vervult een belangrijke maatschappelijke rol om over de veiligheid van de voedselketen te waken. Door het ondersteunen, controleren en adviseren van professionals en consumenten draagt het FAVV haar steentje bij, ook in coronatijden

Minister van Landbouw Denis DUCARME: "Het FAVV kent zijn rol in de bescherming van de gezondheid van consumenten, dit blijft uiteraard prioritair in deze moeilijke tijden. Bovendien staat het Agentschap volledig aan de zijde van de ondernemingen die door het coronavirus worden getroffen, of het nu gaat om het verlenen van advies of om de maatregelen die de administratie vereenvoudigen. We werken samen om te onderzoeken hoe deze steunmaatregelen verder kunnen worden uitgebreid."
Hélène Bonte Woordvoerster, FAVV

 

 Over het FAVV
Onze missie is om over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel te waken, om zo de gezondheid van mens, dier en plant te beschermen. Dit doen we door middel van preventie, sensibilisering en het uitvoeren van controles.

Over FAVV

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Dit doen we tevens door middel van preventie en sensibilisering.

FAVV