Skip to Content
FAVV beloond met een Belgian Federal Diversity Award

FAVV beloond met een Belgian Federal Diversity Award

De Belgian Federal Diversity Award beloont elk jaar de beste diversiteitsprojecten van de federale overheidsdiensten. Dit jaar won het FAVV de speciale publieksprijs voor het project ‘Welkom Jo’! Jo maakte eind februari 2020 zijn intrede bij het FAVV als geleidehond van Silvia, een personeelslid van het Agentschap.

Eind februari maakte het FAVV kennis met Jo, een geleidehond. Om de intrede van Jo zo vlot mogelijk te laten verlopen werd het project ‘Welkom Jo’ op poten gezet. Naast het begeleiden van Silvia, die een uitgebreid opleidingsprogramma volgde, kregen alle medewerkers van het FAVV informatie over de komst van Jo en de manier waarop ze zich moeten gedragen tegenover een geleidehond  (bv. de hond niet aaien). Tenslotte kon het Agentschap ook rekenen op de ondersteuning van de organisatie ‘Vrienden der blinden’ die de dichte collega’s goed hebben ingelicht over de omgang met een geleidehond in hun team.

Dankzij de goeie wil en inspanningen van iedereen, is Jo ondertussen helemaal geïntegreerd en maakt hij het wek van Silvia elke dag makkelijker!

De Belgian Federal Diversity Award

Met de Belgian Federal Diversity Award wordt er gesensibiliseerd voor diversiteit, worden projecten gestimuleerd en wordt het diversiteitsbeleid van de federale organisaties bevorderd. Dit jaar werden 11 projecten ingediend door het FAVV, de Regie der Gebouwen, de FOD Binnenlandse Zaken, de RVA, de NMBS, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Financiën.

 

Meer informatie via: https://news.belgium.be/nl/de-rva-fod-binnenlandse-zaken-nmbs-en-het-favv-beloond-met-een-diversity-award

 

Over FAVV

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Dit doen we tevens door middel van preventie en sensibilisering.

FAVV