In een uitzonderlijk jaar als 2020 blijft voedselveiligheid een belangrijk aspect voor de consument

In een uitzonderlijk jaar als 2020 blijft voedselveiligheid een belangrijk aspect voor de consument

Het jaar 2020 zal altijd worden gelinkt aan het coronavirus. Ook in dit uitzonderlijk jaar stond het team van het Meldpunt van het FAVV klaar om elke klacht en vraag van consumenten prioritair te behandelen.

Een voedselvergiftiging, een probleem met een product dat werd gekocht, vragen over het etiket, over de samenstelling van levensmiddelen,… het meldpunt van het FAVV ontving het voorbije jaar gemiddeld 14 klachten en bijna 20 vragen per werkdag!

Hieronder geven we een overzicht van de tendensen van 2020.

“Het FAVV is er van overtuigd dat elke klacht kan bijdragen tot het verzekeren van de voedselveiligheid. Daarom wordt elke klacht doorgestuurd naar onze controleurs die op het terrein de nodige vaststellingen doen.”

Sluiting van horeca en grootkeukens: een daling in het aantal klachten

We kunnen spreken van een vlindereffect. Met 3.605 klachten stellen we in 2020 een daling van 22% in het totaal aantal klachten vast. Zonder twijfel is de grootste reden hiervoor de verplichte sluiting van horecazaken als maatregel om de pandemie te bestrijden. Dit is duidelijk te zien aan de daling in het aantal klachten tijdens de specifieke sluitingsmaanden voor de horeca (maart, april, mei en oktober, november en december).

Zo is er een daling van 43% in het aantal klachten over horecazaken en een daling van 45% in het aantal klachten over grootkeukens (schoolrestaurants, bedrijfsrestaurants,…). Voor schoolkeukens specifiek waren er slechts 14 klachten in 2020 tegenover 50 in 2019, dit is een daling van maar liefst 70%. Ook dit heeft te maken met het coronavirus, omdat in middelbare scholen een tijd lang geen maaltijden werden geserveerd en leerlingen hun eigen maaltijden meenamen.

Story image

 

Gewoontes veranderen, maar de consument verwacht (terecht) hetzelfde niveau van voedselveiligheid

Een andere trend die de laatste jaren de kop is opgestoken, en zeker in 2020 duidelijk aanwezig was, is dat consumenten zich voor hun aankopen meer en meer wenden tot de korte keten. Ook wanneer consumenten hun voeding rechtstreeks bij de boer of hoevewinkel halen blijven ze toezien op de voedselveiligheid. Terwijl er in 2019 slechts 1 melding werd gemaakt over hoeveverkoop zien we in 2020 een stijging naar 21 klachten.

Het coronavirus leeft overal: 1/3 klachten heeft betrekking op hygiëne en 14% van de vragen gaat over de coronamaatregelen

De coronapandemie heeft op vele vlakken een invloed op de consument. Een groot deel van de klachten in 2020 gingen over hygiëne (27%). Van de 4922 vragen die het Meldpunt ontving van consumenten gingen 685 vragen (of 14%) over het coronavirus en de coronamaatregelen.

Omdat de maatregelen en het opvolgen van de maatregelen niet onder de bevoegdheden van het Agentschap vallen werden deze vragen niet door het FAVV behandeld. We zorgden er wel voor dat de consument werd doorverwezen naar de correcte instantie of organisatie.

Story image

 

De consument is tevreden over het Meldpunt!

Het FAVV stelt de consument en de voedselveiligheid volledig centraal in zijn beleid. Het Meldpunt volgt daarom dagelijks hun vragen en bezorgdheden over producten of voedingsbedrijven op. En dit ongeacht de keuze over op welke manier men consumeert!

De voorbije 3 maanden hebben we een tevredenheidsenquête gehouden bij de consumenten die gebruik hebben gemaakt van het Meldpunt: 95% van de consumenten blijkt tevreden over het contact met deze dienst en 92% zou het Meldpunt aanbevelen aan anderen. We zijn heel blij met deze erkenning!

Een vraag? Een klacht over voedselveiligheid? Aarzel niet om contact op te nemen met het FAVV via het Meldpunt!

Het FAVV is op verschillende manieren te bereiken:

 

Over FAVV

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Dit doen we tevens door middel van preventie en sensibilisering.

FAVV