Skip to Content
Positieve resultaten voor jongerenkampen deze zomer: vier keer minder tussenkomsten door het FAVV in 1 jaar

Positieve resultaten voor jongerenkampen deze zomer: vier keer minder tussenkomsten door het FAVV in 1 jaar

Deze zomer greep het FAVV twee keer in bij incidenten met collectieve voedselvergiftiging tijdens jeugdkampen. Dit is vier keer minder dan in de drie voorgaande jaren. Jongeren sensibiliseren op vlak van voedselveiligheid is een belangrijk thema voor het FAVV.

Wat doet het FAVV voor de jeugdkampen?

Het FAVV voert sinds jaren sensibiliseringscampagnes over zomerkampen gericht op jongeren en hun leiding. Maar zelfs wanneer alle gekende voorzorgsmaatregelen worden genomen kan er een voedselincident plaatsvinden. In dat geval gaan de inspecteurs van het FAVV ter plaatse om de oorzaak van de collectieve besmetting te achterhalen en te voorkomen dat andere kinderen ook ziek worden.

Onze controleurs voeren een onderzoek om te achterhalen wat de samenstelling van de laatste maaltijden is geweest, waar het voedsel en het water vandaan komen, waar levensmiddelen worden bewaard, ... . Daarnaast worden de goede hygiënepraktijken nog eens herhaald en wordt erop toegezien dat ze ook worden nageleefd. Als er nog etensrestjes zijn, worden deze verzameld en geanalyseerd. Daarnaast worden er ook humane stalen (zoals braaksel) genomen.

Bij een voedselvergiftiging op kamp zijn verschillende partijen betrokken. Goede communicatie tussen hen is heel belangrijk: van de verantwoordelijke begeleiders naar de artsen en de hulpdiensten, via het regionale gezondheidsagentschap en het FAVV. 2020 is duidelijk een mooi voorbeeld van een efficiënte samenwerking!

4 keer minder incidenten in één jaar. Hoe kunnen we deze resultaten verklaren?

Zonder een wetenschappelijke conclusie te willen trekken kunnen twee factoren deze positieve uitkomst verklaren:

  • de ondersteuning en opleidingen van het FAVV en andere instanties rond goede hygiënepraktijken die hun vruchten afwerpen, in combinatie met een verantwoordelijke leidingsploeg
  • de verhoogde aandacht voor hygiënemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus (COVID-19)
Story image

 

Beter voorkomen dan genezen…

Jeugdkampen maken over het algemeen geen deel uit van het controleprogramma van het FAVV. Wel staan we in voor de sensibilisering van jeugdbewegingen en andere organisaties en geven we opleidingen. Op die manier kan iedereen ten volle genieten van zijn zomerkamp. We willen van hen geen steriele laboratoria maken, maar we leren hen wel de essentiële reflexen aan om incidenten te voorkomen.

De opleidingen worden enerzijds op aanvraag georganiseerd, en anderzijds via bredere informatiecampagnes.  

Meer informatie en toelichtingen over deze gratis opleidingen

Hélène Bonte Woordvoerster, FAVV

 

 

Over FAVV

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Dit doen we tevens door middel van preventie en sensibilisering.

FAVV