Voedingssupplementen of thee tegen het coronavirus Covid-19 : waarschuwing van het FAVV over online verkoop van illegale en potentieel gevaarlijke voedingssupplementen.

Product: voedingssupplementen of thee tegen het coronavirus Covid-19Probleemstelling: online verkoop van illegale en potentieel gevaarlijke voedingssupplementen.

Bepaalde bedrijven of personen maken gebruik van de corona-pandemie om illegale en valse voedingssupplementen te verkopen. Het FAVV vraagt nogmaals aan consumenten om voorzichtig te zijn en op te letten bij online aanbiedingen.

In het kader van gezamenlijke controles georganiseerd door de federale overheid werden voedingssupplementen onderschept in postpakketten, deze producten worden verondersteld te “beschermen” tegen Covid-19 (coronavirus). Het gaat om voedingssupplementen die niet zijn toegelaten op de Belgische markt. Deze producten zijn niet alleen misleidend en illegaal, maar kunnen ook een risico vormen voor de gezondheid.  Consumeer deze niet en koop geen voedingssupplementen aan via onbetrouwbare websites.

Deze aanbeveling geldt ook voor het online aankopen van geneesmiddelen. Indien je online geneesmiddelen wil bestellen, doe dit dan enkel via internetapotheken die erkend zijn door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Ook het FAGG in roept op tot maximale voorzichtigheid bij aankopen via het internet.

Over welk product gaat het?
Productcategorie:
thee
Oorsprong: China
Naam van het product (in het Engels): Chenzhou municipal hospital of TMC

Informatie vermeld op het etiket (in het Chinees):  Voorschrift van Buchang City Traditional Chinese Medicine Hospital – product voor de behandeling van griep, om het coronavirus te bestrijden

Story image

 

Laat je niet oplichten, koop geen levensmiddelen of voedingssupplementen op malafide websites of websites die illegale of valse producten verkopen.

 De commercialisatie van voedingssupplementen

Valse of niet-toegelaten levensmiddelen of voedingssupplementen kunnen een risico vormen voor consumenten. Er bestaat geen enkele garantie de veiligheid veiligheid of de doeltreffendheid van deze producten.

Alvorens voedingssupplementen op de markt mogen worden gebracht, moet een notificatie worden aangevraagd bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Een voedingssupplement dat is genotificeerd op de Belgische markt heeft systematisch een notificatienummer dat wordt toegekend door de FOD Volksgezondheid.

Als consument heeft u toegang tot de lijst met voedingssupplementen die een notificatienummer toegewezen hebben gekregen in België. Deze lijst kan geraadpleegd worden via de online toepassing FOODSUP van de FOD Volksgezondheid.

De online toepassing FOODSUP: https://apps.health.belgium.be/foodsupPublicApp/pages/publicSearch.xhtml?dswid=-8542

Gebruikershandleiding:https://www.health.belgium.be/nl/handleiding-consultatie-lijst-genotificeerde-producten

 Wij raden u aan geen voedingssupplementen te consumeren waaraan geen notificatienummer is toegewezen.

Story image
Story image

 

 Ter informatie, het notificatienummer wordt vaak voorafgegaan door de letters NUT of PL. Het is echter niet verplicht om het notificatienummer op de verpakking te vermelden.

Wees waakzaam indien u voedingssupplementen consumeert, vooral indien u deze online aankoopt. Aarzel niet om ons te contacteren in het geval van enige twijfel. Wij informeren u graag:

Meldpunt van het FAVV voor de consument: 0800 13 550 of via het online formulier.

·Algemene vragen en informatie over de genomen maatregelen in verband met het Coronavirus COVID-19 en de meest actuele info: https://www.info-coronavirus.be/nl/ of telefonisch via het gratis nummer 0800 14 689.

Minister van Landbouw Denis DUCARME : “Sinds het begin van de epidemie is er een toename van oplichtingspraktijken. Steeds meer kwaadwillige websites proberen misbruik te maken van de angst van de bevolking door producten aan te bieden die hen zogezegd beschermen tegen het coronavirus. Deze producten, zoals voedingssupplementen die onderschept worden door het FAVV, zijn niet alleen nutteloos tegen het virus, ze kunnen zelfs gevaarlijk zijn! Het Agentschap staat op de eerste rij om de gezondheid van de consumenten te beschermen. Het toont hier opnieuw het belang aan van zijn rol, heel specifiek in deze periode.”

Gerelateerde artikelen:

Voedingssupplementen onder de loep genomen door een FAVV-controleur

Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van cannabis: is dit wel toegestaan in België?

Coronavirus: FAGG neemt postpakketten met namaak en andere illegale geneesmiddelen tegen COVID-19 in beslag

Voor meer informatie over deze thematiek:  

https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/voedingssupplementen-en-verrijkte-voedingsmiddelen

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/vormen-van-verkoop/afgedwongen-aankopen

Lijst van erkende online apotheken via de website van het FAGG: https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/distributie_aflevering/officina/website_apotheek/LstPharmacies

Hélène Bonte Woordvoerster, FAVV

 

Over FAVV

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Dit doen we tevens door middel van preventie en sensibilisering.

FAVV