Wegcontroles door het FAVV waren een succes voor de voedselveiligheid

Wegcontroles door het FAVV waren een succes voor de voedselveiligheid

Van half april tot half mei voerden de controleurs van het FAVV grenscontroles uit op het vervoer van voedingsmiddelen. De controles gebeurden in samenwerking met politie en douane, die het CORONA-verkeer controleren. In totaal werden door het FAVV 20 wegcontroles uitgevoerd waarbij 621 wagens werden onderzocht. Bij 112 voertuigen werden een of meerdere inbreuken vastgesteld.

Bij wegcontroles aan de Nederlandse grens werden tussen half april en half mei controles uitgevoerd op de invoer van levensmiddelen, diervoeding en levende dieren. Verschillende koelwagens, personenwagens en dierentransporten werden er op een veilige manier, met respect voor de corona-maatregelen, gecontroleerd. Bij deze actie bleek 18% van de gecontroleerde voertuigen niet-conform. Dit leidde tot het uitschrijven van 112 pv’s en het in beslag nemen en vernietigen van ongeveer 18 ton aan voedingsmiddelen.

De meeste inbreuken gebeurden tegen de temperatuurvoorschriften waarbij producten te warm werden vervoerd. Dit kan leiden tot een voedselvergiftiging bij de consument. Daarnaast vormde het ontbreken van traceerbaarheidsgegevens (geen etikettering, geen handelsdocumenten,…) ook een probleem. Voor één voertuig werd vastgesteld dat de niet-conforme voedingsmiddelen bestemd waren voor een Belgische onderneming die niet beschikte over een toelating van het FAVV.

Voedingsmiddelen die schadelijk werden verklaard werden in beslag genomen en, al dan niet ter plaatse, vernietigd. Een aantal producten en dieren die werden vervoerd zonder een gezondheidscertificaat werden teruggestuurd naar Nederland. De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) werd verwittigd om deze non-conformiteiten verder op te volgen.

De controleurs van de Nationale Opsporingseenheid (NOE) en de Lokale Controle-eenheden (LCE) van het FAVV voeren jaarlijks wegcontroles uit. In 2019 werden 800 voertuigen gecontroleerd (waarbij 10% niet-conform was), in 2018 waren dat er 591 (11,5% niet-conform).

Hélène Bonte Woordvoerster, FAVV

 

Over FAVV

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Dit doen we tevens door middel van preventie en sensibilisering.

FAVV